KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

 

  Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia

Ferie zimowe: 16-29 stycznia

Wiosenna przerwa świąteczna: 5-10 kwietnia

Sprawdzian klas szóstych: 3 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego: 29 czerwca 2012
 
 

Nowogard 15.09.2011

DECYZJA  1 / 2011

         Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2011 r . zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012:

03.04.2012- wtorek- sprawdzian po klasie VI

27.04.2012-piątek-   Święto Szkoły

02.05.2012- środa-   dzień między Świętem 1 i 3 maja (Święto Flagi)

04.05.2012- piątek-  dzień po Święcie 3 maja

08.06.2012- piątek- dzień po Bożym Ciele

W tych dniach w szkole są organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną , Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski

oraz Dzień do odrobienia:

31.10.2011- poniedziałek

 (dzień zostanie odrobiony  w sobotę 17.09.2011- sprzątanie świata)

 

POZYTYWNIE OPINIUJEMY

  Rada Pedagogiczna                    Rada Rodziców            Samorząd Uczniowski

               Iwona Wiśniewska                   Wioletta Jackowska              Jakub Kazuba

 

   Dyrektor Szkoły

Piotr Kazuba