SPRZĄTANIE  ŚWIATA

 "SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA 2010"

Dnia 18 września 2010 r. społeczność uczniowska wraz z opiekunami ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków wyszła w teren
uporządkować najbliższą okolicę. Młodsze dzieci z klas 0-3 jak zwykle
zajęły się terenami wokół szkoły, natomiast uczniowie klas 4-6
okolicznymi osiedlami, tj. osiedlem Gryfitów, "POM" oraz Radosław.
Uprzątnięte zostały także tereny wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy.
W klasach w ramach akcji przeprowadzonych zostało szereg imprez
towarzyszących, promujących ochronę przyrody i służących edukacji
ekologicznej.
Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności
Biologicznej. Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja "Sprzątanie Świata -
Polska" również pragną zwrócić naszą uwagę na potrzebę ochrony
bioróżnorodności. Dlatego hasło tegorocznej akcji brzmi "Chrońmy
bioróżnorodność-segregujmy odpady". A czy selekcjonowanie śmieci może
mieć wpływ na zachowanie bioróżnorodności ? Oczywiście, że tak, gdyż
segregacja odpadów, a zaraz po niej ich recykling doprowadza do
zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, a przecież od ich obecności z
kolei zależy przetrwanie gatunków.
Dlatego pamiętajmy, że najprostszym sposobem ochrony zagrożonych
gatunków są nasze codzienne, świadome decyzje. Segregując odpady,
oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód komunikacją publiczną
lub rowerem chronimy zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i nas
samych!


POWRÓT     DO AKTUALNOŚCI         DO  STRONY GŁÓWNEJ