PODSTAWA   PROGRAMOWA

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW (pdf)

 

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 
 
 
POWRÓT     DO AKTUALNOŚCI  >>>       DO  STRONY GŁÓWNEJ  >>>