XX – LECIE
 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR
3  W NOWOGARDZIE (1988 –2008)

NADANIE  SZKOLE  IMIENIA POLSKICH  OLIMPIJCZYKÓW

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które na stałe zapisują się w jego pamięci. Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, grona pedagogicznego, rodziców i pracowników szkoły było podwójne święto: 20-lecie istnienia szkoły oraz nadanie imienia "Polskich Olimpijczyków" Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.

Ta długo oczekiwana uroczystość miała miejsce 29 kwietnia 2009 roku na hali sportowej. Wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości powitała orkiestra dęta z Goleniowa, przy dźwiękach której wprowadzone zostały poczty sztandarowe nowogardzkich szkół oraz odśpiewano hymn państwowy. Następnie po złożeniu meldunku o gotowości społeczności uczniowskiej do uroczystości, głos zabrał pan dyr. Piotr Kazuba. W swoim krótkim przemówieniu przywitał wszystkich zgromadzonych i wyraził głęboką radość z faktu, że Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie przyjmie imię "Polskich Olimpijczyków". Zapewnił, iż wszyscy uczniowie będą dumni ze swojego sztandaru, szkoły i w życie będą wcielać szlachetne idee olimpijskie. Podkreślił, że w ciągu 20 lat istnienia szkoły udało się osiągnąć dobry styl pracy pedagogicznej owocujący wysoką średnią nauki, osiągnięciami sportowymi oraz wieloma laureatami konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich. Przyjaźń, szlachetna rywalizacja, wytrwałe dążenie do celu będą na stałe ważnymi elementami wychowania. Po wystąpieniu dyrektora pani Aneta Drążewska oficjalnie powitała wszystkich zgromadzonych gości: przedstawiciela Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty – Dyrektora Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Pana Artura Danilewskiego, Wicestarostę Tomasza Kulinicza, Burmistrza Nowogardu Pana Kazimierza Ziembę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Marka Krzywanię, przedstawicieli władz gminnych, oświatowych, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dyrektorów nowogardzkich przedsiębiorstw. Uczniowie gorącymi brawami przywitali gości honorowych: Konrada Wasilewskiego – Mistrza Olimpijskiego w wioślarstwie w Pekinie 2008, Sylwię Bogacką – olimpijkę z Aten i Pekinu w strzelectwie sportowym, Waldemara Andruszkiewicza – paraolimpijczyka z Sydney, Aten i Pekinu w strzelectwie sportowym, Jolantę Szulc –paraolimpijkę z Aten w strzelectwie sportowym, Wojciecha Matusiaka – nauczyciela, trenera, kolarza klubw szczecińskich, olimpijczyka z Meksyku, Ewę Durską mieszkankę Nowogardu, paraolimpijkę z Montrealu w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą oraz Rajmunda Zielińskiego – mieszkańca Nowogardu, triumfatora Tour de Pologne , olimpijczyka z Tokio i Meksyku. Po serdecznym, pełnym szacunku powitaniu gości, pan Marek Krzywania odczytał Uchwałę Rady Miasta o nadaniu imienia "Polskich Olimpijczyków" naszej szkole, a Burmistrz Kazimierz Ziemba odczytał Akt Nadania. Kolejnym podniosłym wydarzeniem był moment przekazania sztandaru, złożenia przez uczniów ślubowania i wbicia symbolicznych gwoździ w drzewce sztandaru przez honorowych gości. Poświęcenia i pobłogosławienia sztandaru dokonał Ksiądz Kanonik Kazimierz Łukjaniuk. Po odsłonięciu tablicy informacyjnej szkoły przez zastepcę burmistrza Jerzego Kaczmarskiego, dyrektora Piotra Kazubę i olimpijkę Sylwię Bogacką, pani Aneta Drążewska wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiła historię szkoły, ważne wydarzenia, osiągnięcia uczniów i sukcesy nauczycieli, działania podjęte w związku z procedurą nadania imienia. Miłym akcentem były życzenia i upominki od zaproszonych gości. W tym życzliwym klimacie wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem pani Anety Drążewskiej i pani Arlety Bartosik w wykonaniu "Teatrzyku pod Chmurką", zespołu wokalnego "Triolki", zespołu "Flesz Dance II" oraz absolwentów naszej szkoły, formacji tańca towarzyskiego "Flesz" pod kierunkiem pana Mikołaja i Agaty Kubiak. I tak, dzięki staraniom dyrektora szkoły pana Piotra Kazuby, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz przy wydatnym wsparciu sponsorów i władz gminy nasze marzenia przeobraziły się w rzeczywistość. Szkoła Podstawowa nr 3 imienia "Polskich Olimpijczyków" w Nowogardzie ma swego patrona i trwały symbol - sztandar. Zadaniem szkoły jest teraz wypełnianie misji zgodnie z przyjętymi celami i zasadami oraz ideą olimpijską "Szybciej, Wyżej, Mocniej".

 


projekt sztandaru


projekt sztandaru


POWRÓT     DO AKTUALNOŚCI         DO  STRONY GŁÓWNEJ